Vertrouwenscontactpersoon

Gedragscode TV Bernissepark

Tennissen en padellen bij TV Bernissepark is Fair Play

Bij TV Bernissepark kun je op een plezierige wijze de tennis- en padelsport beoefenen en we zorgen met elkaar voor een positief verenigingsklimaat. Lid zijn van TV Bernissepark betekent niet alleen sporten, maar ook een bijdrage leveren aan het samen een vereniging vormen.

Fair Play houdt in dat leden zich houden aan bepaalde regels. Natuurlijk zijn dat de (spel)regels voor op de tennis- of padelbaan en voor het gebruik van de accommodatie, maar zeker ook de regels voor een integere omgang met elkaar. Wij zijn hier samen verantwoordelijk voor en TV Bernissepark verbindt zich aan de gedragscodes van de KNLTB. Iedereen binnen de vereniging, waaronder de ouders van jeugdleden, wordt geacht zich hieraan te houden. 

(zie ook documenten onder aan pagina)

 

Begeleiders en vrijwilligers

Bijzondere aandacht gaat uit naar de gedragscodes voor begeleiders en vrijwilligers. Zij leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan het goed reilen en zeilen van de vereniging. TV Bernissepark vindt het van belang te weten aan wie zij het vertrouwen schenkt, met name in relatie tot de jeugdleden van de vereniging. TV Bernissepark hanteert daartoe een VOG-beleid (Verklaring Omtrent Gedrag) voor begeleiders en vrijwilligers die werken met minderjarigen.

(zie ook documenten onder aan pagina)

 

Vertrouwenspersoon TV Bernissepark

Wij vinden het belangrijk dat we respect tonen voor alle betrokkenen op en rond ons tennispark en dat er geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt (agressie, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, en dergelijke). TV Bernissepark hanteert hiertoe het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving van NOC*NSFMocht er onverhoopt toch sprake zijn van (een vermoeden van) misstanden dan kan contact worden opgenomen met één van de twee vertrouwenspersonen van TV Bernissepark.

 

Aannamebeleid

Bij aanvaarding van het lidmaatschap verklaren (nieuwe) leden dat zij bekend zijn met de gedragscode en dat zij zich hieraan zullen houden. Met vrijwilligers en begeleiders wordt bij aanvang van de werkzaamheden door een van de bestuursleden, in een intakegesprek, expliciet gewezen op de voor hen specifieke gedragscode en indien van toepassing dat een VOG wordt aangevraagd als onderdeel van algemeen preventiebeleid.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Onze vereniging heeft op dit moment twee VCP's: Engelien Versteeg en Dennis Nandoe. Je kunt hen altijd aanspreken als je problemen ervaart m.b.t. de gedragscodes bij TV Bernissepark.

 

  

 Documenten

Algemene gedragscode rond de tennisbaan: Download

Gedragscode voor de ouders van jeugdleden: Download

Gedragscode voor de begeleider: Download

Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers: Download

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 773 546

Tennispark TV Bernissepark

Melkweg 11
3214 GM Zuidland

KVK-nummer

83437657