Baanreglement

Baanreglement TV Bernissepark (per 01-03-2024) 

Algemene bepalingen voor het gebruik van banen: 

TOEGANGSREGELS           
- Toegang tot park en clubhuis met KNLTB-pas om alarmering uit te schakelen.           
- Het is verboden te roken op het park.           
- Indien laatst vertrekkend: lichten uitschakelen

* Gebruik van banen uitsluitend in gepaste kleding (volgens KNLTB-reglement) en met geschikte schoenen.

* Na gebruik dienen de banen geveegd en in goede orde achtergelaten te worden.

* BAANRESERVERINGEN ZIJN VERPLICHT

- Banen dienen te worden gereserveerd op de eigen naam d.m.v. het digitale reserveersysteem in de ClubApp. Dit kan maximaal vijf dagen van tevoren. Per dag kan driemaal worden gereserveerd, maar er kunnen maximaal twee reserveringen vooruit worden gemaakt. Nadat een van de reserveringen is verlopen kan de derde reservering gemaakt worden. Tussen twee vooraf gemaakte reserveringen moet minimaal 60 minuten zitten. Alleen op piektijden (op maandag t/m donderdag van 18.00-22.00 uur) kan slechts eenmaal worden gereserveerd. Ook is het niet toegestaan op een pasje van een ander (bijv. kind of partner) te reserveren. Je kunt per week in totaal tweemaal op piektijden reserveren, maar er kan er maar één vooruit worden vastgezet. Piektijden gelden alleen voor de padelbanen. 

- Om te voorkomen dat banen onnodig leeg blijven, dienen reserveringen die niet doorgaan tijdig geannuleerd te worden en kiest men bij reservering de baan waarvan de beschikbaarheid het beste aansluit bij de begintijd.

- Altijd reserveren: ook als het uur is ingegaan, moet er nog steeds gereserveerd worden. Dit kan door middel van verkort afhangen. Iets eerder starten of eindigen van een reservering mag, mits de baan vrij is en de samenstelling van de spelers voor het gereserveerde uur identiek. Let wel op dat je nog steeds kan worden afgehangen. Verkort afhangen telt wel volledig mee als boeking en eventueel als piekuur als deze hierin valt.

- Reserveerduur: tennis (single/dubbel) 60 minuten en padel (minimaal 4 personen) ook 60 minuten.


- Leden die zich niet aan de regels houden (bijvoorbeeld spelen op een pasje van een ander lid) kunnen na een eenmalige waarschuwing tijdelijk het recht om op afstand te reserveren verliezen

- Banen voor trainingen, toernooien, competities en andere grootschalige activiteiten worden centraal gereserveerd

* INTRODUCTIE

(!!! OP DIT MOMENT KUNNEN ER GEEN INTRODUCÉ(E)S UITGENODIGD WORDEN VANWEGE DE LEDENSTOP !!!)

- ieder lid is gerechtigd tweemaal per jaar een niet-lid uit te nodigen om mee te spelen onder zijn/haar verantwoordelijkheid en de volgende voorwaarden:           
- de naam van het niet-lid moet worden ingevoerd in het digitale reserveersysteem          
- het niet-lid mag maximaal tweemaal per jaar uitgenodigd worden

* DIVERSEN

- Inhaalwedstrijden voor de competitie dienen plaats te vinden op de daarvoor door de KNLTB gereserveerde inhaaldagen en bij beschikbaarheid van de banen. Baanreserveringen dienen tijdig bij het betreffende wedstrijdcommissielid te worden aangemeld.

- Leden zijn verplicht om aanwijzingen van het bestuur, of door het bestuur aangewezen personen, op te volgen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 773 546

Tennispark TV Bernissepark

Melkweg 11
3214 GM Zuidland

KVK-nummer

83437657