Ontstaan van TV Bernissepark

In 2018 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur van LTV Zuidland de vraag gesteld, of men de toekomstplannen wilde gaan onderzoeken. Er kwamen diverse mogelijkheden (o.a. renovatie huidige park, eventuele fusie) voorbij. Uiteindelijk is er een start gemaakt met fusiegesprekken met LTV Bernisse en TV Abbenbroek. Redenen voor deze fusiegesprekken waren o.a. het dalende ledental, de hoge kosten voor gedeeltelijke of totale renovatie op de reeds bestaande twee tennisparken en de noodzaak om aanpassingen aan te brengen qua duurzaamheid en veiligheid. In deze gesprekken werd ook de gemeente Nissewaard deelgenoot gemaakt en zij stonden niet onwelwillend tegen de eventuele aanleg van een geheel nieuw tennispark. TV Abbenbroek voelde geen noodzaak tot fusie.

Vervolgens zijn diverse commissies vanuit LTV Zuidland en LTV Bernisse samengesteld en deze commissies zijn de plannen verder gaan uitwerken, waarbij het uitgangspunt was dat bij een fusie het noodzakelijk is om te starten op een nieuwe accommodatie. Na de zomervakantie van 2020 hebben bij beide verenigingen een aantal Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen plaatsgevonden, wat uiteindelijk medio oktober 2020 resulteerde in een principe-akkoord voor een fusie. Bij LTV Zuidland werd het voorstel unaniem aangenomen en bij LTV Bernisse was er één blanco stem, maar stemden verder ook alle aanwezigen vóór. Dit principe-akkoord was nodig voor de raadsvergadering van 7 december jl., waarin de gemeenteraad een besluit moest nemen over de financiering van een nieuw tennispark. Dit besluit werd met een grote meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. 

De uiteindelijke oprichtingsvergadering van TV Bernissepark vond plaats op 6 juli 2021. Ondertussen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe park ook gestart. Men hoopt de bouw van het park aan de Melkweg in augustus 2022 voltooid te hebben.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 773 546

Tennispark TV Bernissepark

Melkweg 11
3214 GM Zuidland

KVK-nummer

83437657